Sallan Kyläreitti

Suomujärven laavu ja Seitakivet

Kuvaus

Sallassa on ollut asutusta jo kivikaudella. 1700-luvulle saakka alue oli Kemin Lappia ja Suomujärvi kuului Kuolajärven vanhaan lapinkylään. Alueella asui metsästyksellä ja kalastuksella toimeentulevia
metsäsaamelaisia. Ensimmäiset suomalaiset uudisasukkaat tulivat 1600- luvulla. Metsäsaamelaiset sulautuivat heihin ja omaksuivat heiltä kielen ja maanviljelyskulttuurin. Tällä paikalla jaettiin riista- ja kalasaalis, josta osa uhrattiin metsän- ja vedenjumalille.
Seidat ovat yhä monille saamelaisille pyhiä paikkoja ja niitä pitää kunnioittaa. Kohteessa esittelytaulu ja laavu.

Sijainti

Kohteen koordinaatit esim. navigaattoria tai muuta GPS-laitetta varten