Sallan Kyläreitti

Sallan paliskunnan Sinnamon poroerotusaita

Kuvaus

Vanha sanonta ”vappuna vasa hangella” kertoo porojen vasomisajan alkamisesta.
Vasomisaikana, samoin kuin keväällä enne vasomista, porojen tulisi saada olla
rauhassa ylimääräisiltä häiriötekijöiltä, esim. irtokoirilta. Juhannuksen seudussa
räkän eli hyönteisten kasaamat porot kootaan aitaan vasanleikkoa varten.
Jokainen vasa saa korviinsa emänsä korvamerkin. Syksyllä porojen rykimä- eli
kiima-aikana hirvaat keräävät porot tokkiin. Tätä hyödyntäen porot kootaan
erotusaitoihin käsiteltäväksi. Poroerotuksessa siitos- eli eloporot loislääkitään
ja päästetään takaisin metsään. Teuraaksi menevien porojen matka jatkuu
Sallan poroteurastamolle, ja sieltä edelleen herkkuruuaksi lautaselle.

Sijainti

Kohteen koordinaatit esim. navigaattoria tai muuta GPS-laitetta varten