Sallan Kyläreitti

Saija

Kohteen Saijan Kyläkierros kuva

Kuvaus:
Kylälle ovat tyypillisiä kauniit jokimaisemat ja niitä seurailevat harjut. Kylä on muodostunut Tenniöjoen ja Kuolajoen yhtymäkohdan seutuville. Sijaintinsa vuoksi paikka on ollut otollinen perinteiselle pyyntikulttuurille, poronhoidolle ja maanviljelykselle. Maanviljelys on vieläkin kylälle leimaa antava. Ympäristöä hallitsevat länsipuolen laajat aapasuot ja koillisen vaaramaisemat, joita halkovat lukuisat joet ja purot.

Kotisivut:
http://personal.inet.fi/koti/kari.saariniemi

Kohteet